השינויים הדרמטיים בעולמות השיווק ויחסי הציבור בשנים אחרונות מחייבים שילוב של מחקרי אפקטיביות על מנת לנהל את תדמיתם של ארגונים וחברות. תדמית הארגון מושפעת מאפיקי מדיה רבים הפועלים במקביל ומדידת השפעתם המשולבת הופכת לקריטית עבור עמידה ביעדים תקשורתיים ועסקיים.

מחקר תקשורתי ככלי ניהולי

בעידן התקשורתי הנוכחי, ניטור המידע איננו מספיק עבור גופים וארגונים המייצרים וסופגים תקשורת בהיקפים משמעותיים ואינו מאפשר הבנה אמתית של תדמית הארגון.
על כן, מדידה בזמן אמת של התכנים המתפרסמים ומשפיעים על תדמית הארגון הופכת הכרחית בניסיון לנהל את הפעילות השיווקית בפלטפורמות השונות. מחקר בנוי כהלכה יסייע לעוסקים בתקשורת לכוון את פעילותם ולהבין את השפעתם לא רק על תדמית הארגון אלא גם על יעדיו העסקיים.

פתרונות שמציעה יפעת בעולם המחקר

הפתרונות של קבוצת יפעת בתחום המחקר מבוצעים על ידי יפעת מחקרי מדיה המתמחה זה מעל לעשור בניתוח תכנים תקשורתיים ומדידת השפעתם. המחקרים שלנו מסייעים להבנת תדמית הארגון, בחינת האפקטיביות של פעילות יחסי הציבור, הטמעת מסרים בשיח, השפעה על קהלי היעד ועוד. בנוסף, בשילוב נתוני פרסום ורשת הקיימים בחברות השונות בקבוצה ניתן ליצור מחקר אינטגרטיבי המספק תמונה רחבה על תדמית המותג בתקשורת ובציבור.

הפעילות בעולם המחקר כוללת בין היתר:
  • סיכומי קמפיינים ומהלכים שיווקיים
  • בחינת הזירה התחרותית
  • מדדי מיצוב והשפעה לאורך זמן
  • מחקרי 360 מקיפים לבחינת מעמד המותג