שירות זה בוחן את יעילות ואפקטיביות עמודי הפייסבוק של חברות, מותגים וכל יישות אחרת באופן המספק נתונים לטיוב פעילות השיחה והשיווק בפייסבוק מחד או לניתוח פעילות מתחרים מאידך.

דו"ח אפקטיביות פייסבוק בוחן עבור לקוחות את יעילות ואפקטיביות עמוד או עמודי הפייסבוק של חברות, מותגים ואופרציות עסקיות. הדו"ח המופק בתדירות קבועה הנתונה לבחירת הלקוח, מציג את פעילות העמוד מבחינת מדדי יעילות. כך לדוגמא נבחנים יחסי מעורבות בעמוד לאורך זמן (Engagement Rate), זמני התגובה בעמוד (SLA), סוג התוכן שמייצר את המעורבות הגבוהה ביותר, האוהדים הפעילים ביותר בעמוד, היום והשעה הנכונים ביותר להפצת תוכן, וכן השוואה לעמודי מתחרים בכל הפרמטרים. באופן זה הדו"ח מספק נתונים מקיפים לטיוב פעילות השיחה והשיווק בפייסבוק.

דו"ח אפקטיביות עמוד פייסבוק