פיתוח מנועי צמיחה כלכליים, הפחתת נטל הרגולציה ובנצ'מרקים עולמיים הם צורך בסיסי לפיתוח יוזמות של המגזר הציבורי והמגזר השלישי.

אדקיט מלווה את הגופים הציבוריים החשובים בישראל, מהמועצות המקומיות ועד משרדי הממשלה, וגאה לספק להם תובנות אפקטיביות לפיתוח יוזמות וחדשנות.
המחלקה מורכבת מבוגרי משרדי ממשלה והמגזר השלישי, יוצאי יחידות המחקר והמודיעין בצה"ל וחוקרים בתחום הטכנולוגי עסקי. והתוצאה: מרקם אנושי מנצח בעל ניסיון מחקרי ופרקטי עשיר.
אנו מתמחים בניתוחי מידע ומחקר לגופים ציבוריים, תוכניות אסטרטגיות לפיתוח עסקי וציבורי, בנצ'מרק ומחקר משווה לרגולציה וחקיקה, תהליכי RIA והערכת נטל הרגולציה, בחינת מדיניות ציבורית וכתיבת מסמך מדיניות, עיצוב תוכנית פיתוח כלכלי למשרדי ממשלה ולעיריות ומחקר וייעוץ לתחבורה חכמה ולערים חכמות.

בין לקוחותינו: עיריית תל אביב, כלכלית תל אביב, הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושלים, עיריות רבות נוספות, הג’וינט, הסוכנות היהודית, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד התיירות, משרד החוץ, המשרד להגנת הסביבה, הרשות לחדשנות, משרד הרווחה.

שירותים עיקריים:
1. תוכניות אסטרטגיות לפיתוח עסקי וציבורי
2. בנצ'מרק, מחקר משווה לרגולציה ולחקיקה
3. תהליכי RIA והערכת נטל הרגולציה
4. בחינת מדיניות ציבורית וכתיבת מסמך מדיניות
5. עיצוב תוכנית פיתוח כלכלי למשרדי ממשלה ולעיריות
6. מחקר וייעוץ לתחבורה חכמה ולערים חכמות