אנחנו מוקפים מתחרים, והם אורבים ללקוחות שלנו. חלקם מציעים הצעות ערך טובות יותר או פחות, והכל נכון לנקודת זמן מסוימת. אך מה רמת הידע שלנו על המתחרים בעוד חודש? בעוד שנה? מה המיצוב של המתחרים שלי בשוק? ואיך הם נתפשים בעיני שאר המתחרים והלקוחות? אנו נערוך מחקר מודיעין עסקי מעמיק בקרב המתחרים, נבחן את הצעות הערך של הלקוח מול המתחרים, ואת הצעות הערך מול תפישת הערך של הלקוחות, כדי לבנות את השוק באופן הנכון ביותר.

מודיעין עסקי טיפוסי יכלול את המרכיבים הבאים:

  • ניתוח סביבה תחרותית אל מול הלקוח
  • ניתוח הצעות ערך של מתחרים
  • ניתוח תפישת הערך של המתחרים בשוק
  • ניתוח רמות מחיר לפי קהלי יעד או סוגי לקוחות
  • ניתוח רמות שירות מקובלות בסביבה התחרותית
  • ניתוח דרישות הלקוחות והמענה שניתן מכל מתחרה