השקת מוצר חדש היא אתגר מדהים. בשנים האחרונות, אנו מלווים חברות רבות מתחום מוצרי הצריכה וגם מתחום התוכנה, בתכנון החדשנות שלהם ומסייעים להם לעמוד בחזית. מחקרי השוק שלנו בוחנים חדשנות במוצר, חדשנות בטכנולוגיה, חדשנות באריזה או במהלכי השיווק וגם חדשנות במרכיבי המוצר (למשל חדשנות בחומרי הטעם). מחקרי חדשנות מתבצעים בדרך כלל כהכנה לסדנאות אסטרטגיה בחברה, או בתחילת תהליך חשיבה על השקת מוצר או שירות חדשים.

מחקרים כאלה כוללים בדרך כלל את המרכיבים הבאים:

  1. זיהוי טרנדים
  2. ניתוח קהלי יעד לזיהוי הצורך
  3. ניתוח חדשנות במוצר
  4. ניתוח חדשנות טכנולוגית
  5. ניתוח חדשנות באריזה או חדשנות שיווקית
  6. ניתוח חדשנות בטעמים והמלצה לפיתוח מוצר