מחקר העומק של Vigo הוא כלי חדשני ובעל ערך למנהל השיווק ולפונקציות ניהוליות נוספות בארגון. תובנות המחקר מלמדות על האופן בו תופס וחווה הצרכן את הענף בו פועל הארגון ואת הערך הנתפס של המוצרים או השירותים שהענף מספק לקהלים שונים. ייחודיות הכלי מתבטאת ביכולת למפות הזדמנויות לפעילויות עסקיות ולמסרים אפקטיביים יותר.

מחקרי העומק מייצרים עבור הארגון תמונת מצב פנורמית במונחים של שירות, ציפיות לקוח, מחיר ושביעות רצון כללית מהענף בו פועל הארגון. המחקר יכול להיות מוכוון מוצר, שירות או לתפיסת הענף בכללותו. לראשונה, יכולים מנהלי שיווק, רכש, שירות ופונקציות ניהוליות נוספות בארגון לקבל לידיהם מידע בעל ערך אדיר ממדיות חברתיות הרלוונטי לתחום האחריות שלהם. כך לדוגמא, המחקר יכול ללמד את מנהל הרכש בחברת מדיה באילו סדרות טלוויזיה מתעניין במיוחד ציבור הלקוחות, מנהל השירות יכול ללמוד על איכות השירות וציפיות, מנהל  הפיתוח העסקי יכול לזהות קהלים חדשים או צרכים בלתי מסופקים וכך הלאה.

 

מחקרי עומק

 

מחקרי עומק

 

מחקרי עומק