דקל יפעת מכרזי בניה והנדסה אזרחית הינו מאגר מידע ייחודי המרכז את כל מכרזי הבניה וההנדסה האזרחית המתפרסמים בתקשורת

דקל יפעת מכרזי בניה והנדסה אזרחית, הינו מאגר מידע ייחודי, הנבנה בשותפות עם חברת דקל שירותי מחשב, המרכז את כל מכרזי הבניה וההנדסה האזרחית המתפרסמים בעיתונות הכתובה, אתרי האינטרנט ואמצעי תקשורת המיועדים לאנשי מקצוע בתחומי הבניה וההנדסה בישראל. המאגר אף מכיל מידע חיוני ומתומצת מתוך המכרז דוגמת היקפו, עיקרי כתב הכמויות, סיווג קבלנים ומידע נוסף המאפשר למי ששוקלים להתמודד במכרז לבצע הערכת כדאיות מהירה.

המאגר מתעדכן על בסיס יומי ומאפשר למנויים שלנו להגדיר באמצעות "סוכן חכם" תחומי עניין ולהישאר מעודכנים, בזמן אמת, באמצעות דואר אלקטרוני או דרך הטלפון הנייד באמצעות אפליקציה סלולארית ייעודית.