מערכת הניטור הייחודית של Vigo המבוססת על אלגוריתם שפותח בחברה, מנטרת בכל יום למעלה מ- 500,000 פוסטים ללקוחות. הנגישות למידע הינה באמצעות המייל או ממשק Webi.

ניטור השיחות מתבצע בהתאם למילות מפתח שמוגדרות על ידי הלקוח. בשלב השני, נבנה סט של הגדרות וכללים למילות המפתח המיצרות סדרה של פילטרים איכותיים להבטחת קבלת מידע מנוטר, מדויק ורלוונטי. ניתן להגדיר קבוצות משלוח כך שכל חלק בארגון, יקבל את מידע ממוקד הרלוונטי לתחום אחריותו בארגון. את המידע ניתן גם לראות באמצעות מערכת VIGO. שירות הניטור מחולק לשלוש רמות: אוטומטי, מסונן ומנותח והלקוח יכול לשלוט בתדירות משלוח המידע להתאמיו לצרכיו ממיידי ועד כל תדירות אחרת.