ניתוח תדמית בתקשורת מציג בפני אנשי יחסי ציבור ומדיה, מנהלי שיווק ודוברים, מחקר תקשורתי מקיף המשקף את מעמדו התדמיתי של המותג כפי שבא לידי ביטוי בתקשורת החופשית.

המחקר שאנו עורכים בוחן את תדמית המותג בשורה של מדדים כמותיים ואיכותיים הנקבעים מראש ומועבר ללקוחותינו בפורמט גראפי נגיש ומתקדם. בין היתר מנתח המחקר פרמטרים כגון  היקף הפעילות התקשורתית של הארגון, מפת מדיה, איכות החשיפה התקשורתית, הצלחה בהטמעת מסרים, זיהוי מגמות תקשורתיות, פעילות עמיתים ומתחרים וכן מדדים איכותיים נוספים.

בהזמנת המחקר מתקבלת תמונת מצב פרטנית ומלמדת, המאפשרת משוב מקצועי והערכה של יעילות הפעילות התקשורתית, כיוונה והתאמתה בזמן אמת, לצורכי הארגון. כך מאפשר המחקר לאנשי המקצוע לבצע אופטימיזציה של פעילות יחסי הציבור, התקשורת השיווקית והפרסום לצורך השגת תוצאות מיטביות ועמידה ביעדים.

המחקר מתבצע באמצעות האנליסטים המלווים באופן צמוד את הפעילות התקשורתית של הארגון , בקיאים בעולמות התוכן שלו ורואים בכל רגע נתון תמונה כוללת של הלקוח ושל הקטגוריה.

 

ניתוח תדמית בתקשורת
ניתוח תדמית בתקשורת