עמידה במקום היא מסוכנת, לכן אנחנו באדקיט שואפים תמיד לשמור אתכם במרכז החדשנות, כדי לעזור ולאתר את אפיקי ההכנסה הבאים עבורכם. במסגרת פרויקט כזה, נמפה את השחקנים הדומים לכם בעולם ונבחן אילו אפיקים הם בחרו לפתח מעבר לפעילות הליבה ואילו פעילויות יתכן והחליטו לנטוש. כמו כן, ננתח הזדמנויות שעולות משרשרת הערך בה אתם פועלים ונמליץ לבסוף על רשימה קצרה של מנועי צמיחה פוטנציאליים, להם נציג את היקף הפוטנציאל ואת המשאבים הנדרשים לביצועם.

מחקרים מסוג זה כוללים בדרך כלל את המרכיבים הבאים:

  1. מחקרי חדשנות
  2. בנצ'מרק עולמי לניתוח התפתחות שחקנים דומים
  3. ליווי בניטור הזדמנויות בעולם וניתוח הפוטנציאל
  4. בדיקת היתכנות עסקית למנוע צמיחה
  5. מחקר תומך החלטה בין מספר מנועי צמיחה פוטנציאליים