Hate Report on Gay

דוח השנאה 2019 של האגודה למען הלהט"ב וחברת VIGO

השיח הפוגעני כלפי הקהילה בחודש הגאווה הוכפל ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה

חודש הגאווה הבינלאומי מביא עמו דיונים רבים ברשתות החברתיות אשר עשויים להעיד על עמדת הציבור כלפי קהילת הלהט"ב והיחס למצעדי הגאווה השונים. בשנים האחרונות משתפת פעול חברת VIGO עם האגודה למען הלהט"ב במטרה לבחון את היקף ואופי השיח ברשת כלפי הקהילה בתקופת חודש הגאווה בישראל.

תוצאות המחקר בשנה הנוכחית העלו ממצאים מדאיגים על מידת השנאה של הגולשים ברשת. היקף הביטויים הפוגעניים כלפי הקהילה הכפיל את עצמו ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה עם 1,870 פוסטים פוגעניים במהלך החודש. למעשה, בכל 15 דקות נכתב פוסט פוגעני כלפי הקהילה. רוב השיח הפוגעני נכתב בתקופת הזמן של מצעד הגאווה בירושלים ותל אביב וזאת במקביל לסיקור הרב לו זכו מצעדים אלו בתקשורת המסורתית.

במחצית מהשיח הפוגעני כונו חברי הקהילה "חולי נפש", "סוטים" או "חוטאים" כאשר מרבית הכותבים (66%) הם גברים ועיקר התוכן הפוגעני נכתב כלפי גברים הומוסקסואלים. 3% מהשיח הפוגעני כלל ביטויים קשים אשר קוראים לפגיעה בחברי הקהילה כאשר המוקד העיקרי של שיח זה הם הומואים וקהילת הטרנס.

anti gay

אוהד חזקי, מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב הגיב על הנתונים ואמר: "אירועי הגאווה שהתקיימו בתמיכה אדירה של רוב החברה הישראלית, העירו גם קולות חשוכים. נמשיך לסייע לכל מי שנפגע על רקע נטייתו המינית וזהותו המגדרית, דרך מרכז הדיווח של האגודה וכלל הכלים שברשותנו".

ביכולתן של הרשתות החברתיות להציב בפנינו מראה על האופן בו הציבור תופס סוגיות מורכבות וציבורים שלמים. גם אם התוכן לא נעים לעין, חברת Vigo רואה בבחינת השיח כלי מחקרי חשוב ממנו עמותות וארגונים יכולים ללמוד ולהסיק כיצד לפעול בעתות משבר ולשרת את הקהילות שזקוקות לסיוען.