news

והרי החדשות.

מחקר חדש חושף את דעת הגולשים על מגישות מהדורות החדשות.

מגישות מהדורות החדשות כבר מזמן לא רק מדווחות על החדשות אלא הפכו לנושא חם שכולם מדברים עליו. 2018 הייתה שנה של ביקורת שנמתחה על מגישות המהדורות השונות. Vigo מקבוצת יפעת המתמחה במחקר וניתוח שיח ברשת ריכזה עבורכם את ממצאי המחקר המרתק.

כמה מדברים: היקפי השיח ואופיו
מגישות המהדורות בערוצים המרכזיים זכו להיקף שיח של למעלה מ-15 אלף שיחות במהלך 2018, כאשר יותר ממחצית ממנו היה ביקורתי ואילו רק 13% מהשיח על המגישות היה חיובי כלפיהן. עיקר הביקורת כלפי המגישות מתמקד בעמדתן הפוליטית כפי שהיא נתפסת בציבור ובטענות לחוסר אובייקטיביות עיתונאית.

יונית לוי זוכה להיקפי השיח הגבוהים ביותר, אך גם השליליים ביותר.
65% מהשיח על יונית לוי הוא שלילי ועולות בו טענות שהיא "שמאלנית", "קרה" ו"מתנשאת". חלק גדול מהגולשים התמקד בהבעות הפנים של לוי ובאנחות שלטענתם היא משמיעה כאשר באים לידי ביטוי דברים הנוגדים את עמדתה.

אילה חסון נמצא במקום השני מבחינת היקפי השיח עליה. חסון סופגת ביקורת מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, אשר במרכזה עומדת הטענה שהיא מגנה על נתניהו.

גאולה אבן-סער נתפסת כמגישה "לוחמנית" וסופגת גם היא הערות על התגובות שלה לאירועים השונים שמשודרים במהדורה. הגולשים האשימו את גאולה אבן בקידום האינטרסים של בן זוגה, גדעון סער, ודרשו ממנה לפרוש עקב ניגוד עניינים (מה שאכן היא עשתה לאחר ההכרזה על הבחירות).

אושרת קוטלר מוזכרת בשנת 2018 בעיקר בהקשר לפרשת אלכס גלעדי והקלטות  שרה נתניהו, כאשר הגולשים מפיצים את הסרטון בו היא צועקת כ"תגובה" לפרסום ההקלטות.

תמר איש שלום זוכה למספר השיחות הנמוך ביותר, אולם אחוזי האהדה אליה הם הגבוהים ביותר (30% מכלל השיח עליה חיובי).

 

על מה מדברים: נושאי השיח הבולטים

שיח על המגישות

מרבית השיח על המגישות הוא עניינו וכללי, אולם כחמישית מהגולשים התייחסו אל המגישות באופן סקסיסטי ו/או אלים. ניתן לחלק את השיח הסקסיסטי לשלוש:

התייחסות לבן זוג – 47% מהשיח
כאן מדובר על השיחות שמזכירות את בני זוגן של המגישות.
אפשר לראות שאחד מכל חמישה גולשים מדבר על גאולה אבן ועל תמר איש שלום בהקשר לבני זוגן: גאולה אבן וגדעון סער מוזכרים בהקשרים פוליטיים ואילו תמר איש שלום ונדב איל מוזכרים בהקשרים משפחתיים (לידת ילדתם השלישית).

התייחסות לבן זוג


גידופים וקללות ברשת – 35% מהשיח
כאן מדובר על השיחות שכללו גידופים וקללות כלפי המגישות.
יונית לוי סופגת את מירב הקללות ("זונה", "כלבה", "עילגת" וכו'), בעיקר בהקשרים פוליטיים ובייחוד בסמוך לפרסום הקלטות יאיר נתניהו וחקירות ראש הממשלה.
אילה חסון סופגת גידופים שונים ב-7% מהפוסטים אודותיה, הבולטים מביניהם כוללים אזכורים מיניים לא הולמים.

גידופים וקללות ברשת


התייחסות למראה – 18% מהפוסטים
כאן מדובר על הגולשים שהתייחסו בעיקר למראה החיצוני של המגישות, ולא התמקדו בפן המקצועי.
תמר איש שלום מקבלת תגובות חיוביות למראה שלה, ואילו יונית לוי עולה בהקשרים שליליים בנושא המראה, שמתמקדים בהבעות הפנים, תזוזת הגבות ותזמון החיוכים.

התייחסות למראה

זירות השיח המרכזיות

 

איפה מדברים: זירות השיח המרכזיות
56% מהשיח על המגישות התרחש בטוויטר, שנחשבת לרשת חברתית ברנז'אית. בפייסבוק נערכו 30% מהשיחות על המגישות, והיא הפלטפורמה הביקורתית ביותר כלפיהן. עיקר השיח הביקורתי נכתב בזירות שיח שנתפסות כימניות, דוגמת עמודי הפייסבוק "באזזנט", "הצל", "פרובוקטור" ודף הפייסבוק של בנימין נתניהו.

 

 

 

* התמונות לקוחות מתאגיד השידור הישראלי ‘כאן’ (צילום: משה נחומוביץ) ומויקיפדיה.