Media Research

איך אפשר למדוד פעילות יחסי ציבור? האם אפשר להראות את השפעתה על יעדים עסקיים? ומה עושים ביפעת מחקרי מדיה?

שחר גור, סמנכ"ל המחקר ביפעת, התארח בפודקאסט PRCast של מור אבירם וניסה לענות על שאלות מורכבות אלה ואחרות.

במהלך השיחה עם מור תיאר שחר את פעילותה של יפעת מחקרי מדיה, זרוע המחקר של קבוצת יפעת, המתחמה במדידת הפעילות במדיה והשפעתה על קהלי היעד.
עיקר השיחה נגעה ביכולת המדידה של פעילות יחסי ציבור, שבניגוד להשקעה בפרסום בדרך כלל אינה זוכה למענה של מדידת אפקטיביות לפני ואחרי מהלך.
יפעת מחקרי מדיה פיתחה מתודולוגיה ייחודית המאפשרת לבחון באופן משולב את הפעילות בכל אפיקי השיווקי – יח"צ, פרסום ורשתות חברתיות – ולשלבם לתמונת 360 כוללת.
במסגרת מדידה זו מוגדרים יעדי הפעילות עבור הארגון – הגדלת הלידים או עסקאות המכירה, עלייה בזכירות או העדפה על פני מתחרים, ועוד.
המחקר המשולב בוחן את מדדי החשיפה ומדדי התוצאה במקביל וכך ניתן לזהות את הקשר בין הפעילות השיווקית ליעדים העסקיים ולשפר את הפעילות להגברת האפקטיביות.
למחקר מסוג זה תוצאות מפתיעות – כך למשל זיהינו שמותג רכב יכול היה לחסוך השקעה אדירה בפרסום באמצעות הגברת פעילות היח"צ ולהגיע לתוצאות זהות.

אז מה עושים כדי לצאת לדרך? שמים את הפחד והאגו בצד וקופצים באומץ למים, מגדירים מדדים ויעדים ומתחילים למדוד.
אנחנו ביפעת מחקרי מדיה נשמח לסייע לכם בתהליך ולהראות שהפעילות שלכם במדיה משפיעה!

 shahar gur PRCast