המפרסמים המובילים במגזר החרדי לסיכום שנת תשע"ז

מפרסמים מובילים במגזר החרדי
מלחמות הפרסום הבולטות בתשע"ז היו בין המחלבות, קופות החולים, תחליפי החלב, חנויות הריהוט והאופטיקה וחיתולים לתינוקות, כאשר נראה כי התשתית למלחמה הפרסומית בזירת המחלבות הינה על רקע המעבר