המתחרה שלכם זכה בעיסקה בזכות פטור ממכרז_אל תוותרו_תבדקו

מתי פטור ממכרז הוא לגיטימי והאם כשהמתחרה שלכם זוכה לפטור כזה אתם יכולים להתנגד ולהפוך את הקערה על פיה? יפעת מכרזים שופכת אור על נושא שמטריד הרבה בתי עסק.

לא פעם עסקים קטנים ובינוניים נחשפים לתחושת תסכול וייאוש לאחר שגילו שהמתחרה שלהם קיבל עסקה מחברה ממשלתית ללא מכרז, חברים אם אתם מניחים מראש שאין לכם מה לעשות בנושא אזי שאתם טועים. הייאוש יכול לעלות לכם בעסקה שבקלות יכולים הייתם לייצר לעצמכם תנאים שווים לנצח בה, על פי הקריטריונים  המקובלים של איכות ועלות.

"פטור ממכרז" הוא נושא שהופך להיות יותר ויותר מדובר בקרב בעלי העסקים. כך למשל ביום עיון שערכה יפעת מכרזים לאחרונה הוצגו בנושא זה שתי דוגמאות שבהן הטענה נגד הפטור – התקבלה:

האחת (#1), מכרז של רשות מקומית שנתנה ליבואן של ציוד למגרשי משחקים פטור לספק יחיד, רק בשל כך שהמתקנים המיובאים מצאו חן בפני אדריכל שעיצב את המגרשים.

השנייה (#2), פטור שמשרד ממשלתי נתן לחברה שאמורה היתה להפיק כנס בינלאומי, רק בגלל ששלוחה של אותה חברה בחו"ל ערכה כזה כנס בעבר. בשני המקרים קיבל בית המשפט את טענות העותרות על כך שאין לפטור הצדקה, והורה לערוך מכרז.

עולה השאלה, האם פטור ממכרז הוא לגיטימי ואם כן – מתי? שכן, יש מי שיכול לנצל את אפשרות זו לביצוע מהלך שפוגם בהליך התקין – לפעמים מתוך שיקולים שלגמרי פסולים כמו רצון להעדיף מישהו מסוים או אפילו עצלות.

אסביר: פטור ממכרז, בפרט זו שניתנת לספק יחיד, שכתוצאה ממנו ההתקשרות החוזית נעשית עמו ללא מכרז – מנוגדת, מצד אחד, לכל העקרונות של המכרזים: איפה הזכות של כל אחד להגיש הצעה? איפה השקיפות? התחרות? איפה האפשרות לקבל הצעה כספית זולה?

מאידך, בכל זאת, יש מקרים שבהם יש רק ספק אחד. במקרים כאלה מה ההיגיון לערוך מכרז? הרי רק גורם אחד יכול בכלל להשתתף בו, במקרים כאלה, יש לפטור הצדקה.

ובכל זאת אם אתם יודעים על פטור ממכרז המיועד לספק ספציפי ושלא בצדק – הדבר הנכון לעשות יהיה להתנגד לפטור ולאלץ את הגורם הרלוונטי לערוך מכרז – דבר שגם מומלץ על ידי לשון החוק עצמו. כך למשל בתקנות חובת המכרזים כתוב כי "אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ליחידה המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מארבעה עשר ימי עבודה, החל במועד פרסום ההודעה, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר".  לאחר פנייה כאמור, תשוב הוועדה ותדון אם הייתה או לא הייתה הצדקה למתן הפטור.

לסיכום, זכרו להמשך: התנגדות לפטור למכרז אינה דבר נדיר ואין מקום לייאוש מהמערכת הציבורית במקרה זה. הייאוש הזה הוא מה שיכול לסייע למתחרה שלכם לזכות בעסקה – ולא הפטור במכרז עצמו. 

בברכת מכרז מוצלח,

יפעת מכרזים