finance

סקר חדש של חברת המחקר הגלובלית מינטל מעלה כי צרכנים מגדירים את הביטחון מפני הונאות פיננסיות כאחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבורם בשירותים הפיננסיים.

מחקרים מהתקופה האחרונה מצביעים על כך שהצרכן מבקש, יותר מכל דבר אחר, לקבל ביטחון והגנה מפני הונאות בשירותים הפיננסיים. למרות שבישראל המודעות לנושא עדיין נמוכה, התמקדות בביטחון הצרכן עשויה לבנות את האמון בין הצרכן למוסד הפיננסי ואף להביא לסנטימנט חיובי כלפי נותן השירותים.

 

graph

על פי מחקר נוסף שנערך בבריטניה, 84% מהצרכנים מעדיפים להשתמש במספר מצומצם של ספקי שירותים פיננסיים שניתן לסמוך עליהם בהגנה מפני הונאות.
בנוסף, 85% מהצרכנים מעדיפים ביטחון מפני הונאות על פני מהירות ונוחות בביצוע פעולות פיננסיות.

תופעת ההונאות המקוונות הולכת ומתרחבת
למרות שבישראל רמת המודעות לנושא בקרב הציבור הרחב יחסית נמוכה, בפועל מקרי ההונאות בתחום הפיננסים ברחבי העולם הולכים ומתרבים.
כך לדוגמה, בבריטניה חלה עליה של 15% במספר מקרי ההונאה הפיננסית ברשת שהתרחשו ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2019.

עם זאת, חווית ההונאה עשויה דווקא לחזק את האמון בין הצרכן למוסד הפיננסי
זאת, כאשר הצרכן חש שהמענה שהוא מקבל, בזמן ולאחר התרחשות ההונאה, הינו איכותי, מהיר ואישי.
כך, 73% מהצרכנים בבריטניה שכבר חוו הונאה פיננסית טוענים שהם סומכים על המוסד הפיננסי שלהם שיטפל בנושא כראוי.

בנוסף, הצרכן סבור שהאחריות ל"חנך" אותו כיצד להתגונן ולהתנהל כראוי מוטלת על המוסד הפיננסי
כך, 89% סבורים שבאחריות המוסד הפיננסי לדאוג להגברת המודעות וחינוך הצרכן בנושא ההונאות.

התובנה שלנו:
הונאה בתחום הבנקאות הדיגיטלית מהווה גורם לדאגה, בעיקר בקרב צרכנים פיננסים המבצעים את מרבית הפעולות באמצעות הנייד.
אף על פי שבישראל המודעות לנושא עדיין נמוכה, התמקדות בביטחון הצרכן עשויה לבנות את האמון בין הצרכן למוסד הפיננסי ואף עשויה להביא לסנטימנט חיובי כלפי נותן השירותים.
מוסדות פיננסיים שישכילו לשלב את נושא הביטחון והגנה מפני הונאות כחלק מהצעת הערך, לצד הענקת שירותים נוספים: חינוך מניעתי ממוקד וכן טיפול מהיר ואיכותי באירוע עצמו – צפויים לזכות באמון הקהל שנושא זה נמצא בראש סדר עדיפויותיו.